1422413019477

Login Form

:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ::

สำนักบริหารการศึกษา

 

oeabuild

 

มีหน้าที่

 

        วางแผนการปฏิบัติ อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับ

งานแผน และโครงการศึกษา งานอำนวยการศึกษา งานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา

และงานแนะแนวการศึกษา  กับมีหน้าที่จัดการความรู้ บริหารการฝึกและศึกษา  บริหารกำลังพล

และตรวจตรากิจการสายวิทยาการการศึกษาและการฝึกโดยมีผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา

เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ปฏิทินกิจกรรม

September 2018
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  created by  กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ.