:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ::

»  คู่มือการประกันคุณภาพการฝึกอบรมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับเต็ม)ICON NEW
               •  ปกนอก 
               •  ปกใน 
               •  คำนำ  
               •  สารบัญ  
               •  ส่วนที่ ๑            
               •  ส่วนที่ ๒
               •  ส่วนที่ ๓
               •  ภาคผนวก

 »  การประชุมเตรียมการประกันคุณภาพการฝึกอบรมหลักสูตรสายวิทยาการ ของ นขต.ทอ.ICON NEW
               •  ไฟล์การประชุม ๑
               •  ไฟล์การประชุม ๒
               •  ไฟล์การประชุม ๓

 »  ขออนุมัติใช้คู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรม ทอ. พ.ศ.๒๕๕๙ICON NEW

 

สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  created by  กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ.