:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ::
แผนกแผน
กองแผนและโครงการ สบศ.บก.ยศ.ทอ.
(PLANNING AND PROJECT DIVISION)

มีหน้าที่ : ในการวางแผน และเสนอแนะแผนการศึกษาของสถานศึกษาในกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รวมทั้งสอน ฝึกอบรม หลักสูตรของสายวิทยาการการศึกษาและการฝึก และหลักสูตรทางการศึกษาต่างๆ โดยมีหัวหน้าแผนกแผน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

แผนกแผน

 
Unknown
น.ท.-
หน.แผนก
pat
น.ต.หญิง ฐิติพร หล้าแหล่ง
รอง หน.แผนก
Unknown
น.แผน

 

Unknown
จ.ต.-
จนท.แผน
pop
จ.ต.ศุภโชค อาจวาริน
จนท.แผน

 

สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  created by  กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ.