:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ::
แผนกโครงการ
กองแผนและโครงการ สบศ.บก.ยศ.ทอ.
(PLANNING AND PROJECT DIVISION)

มีหน้าที่ :รวบรวมและจัดทำโครงการศึกษาประจำปี     รวมทั้งเสนอแนะโครงการศึกษาของสถานศึกษาในกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ วางแผนและดำเนินการงาน       แนะแนวการศึกษา  รวมทั้งสอน ฝึกอบรม หลักสูตรของสายวิทยาการการศึกษาและการฝึก  และหลักสูตรทางการศึกษาต่างๆ โดยมีหัวหน้าแผนกโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบ  

 
som
น.ท.หญิง ปิยะหรรษา เจริญทรัพย์
หน.แผนก
kob
น.ต.ฐานวัฒน์ พุฒวิบูลย์วุฒิ
รอง หน.แผนก
sao
ร.อ.หญิง จุฑาทิพย์ บุญยฤทธิ์
น.โครงการ
NO Name
ร.อ.-
น.โครงการ
SitthiNan-NinNan
พ.อ.ต.หญิง สิทธิมา นิลนันท์
จนท.โครงการ
PhongPhiphat-DongThong
จ.อ.พงษ์พิพัฒน์ ดงทอง
จนท.โครงการ
NO Name
น.ส.อมรรัตน์  พูลสวัสดิ์
จนท.โครงการ

สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  created by  กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ.