:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ::
กองวิจัยและพัฒนา สบศ.บก.ยศ.ทอ.
(RESEARCH AND DEVELOPMENT DIVISION)

มีหน้าที่ : วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล งานสถิติและวิเคราะห์ งานวิจัยและพัฒนา งานประกันคุณภาพการศึกษา ในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ส่วนบังคับบัญชา

 

NO Name
น.อ.นีลโสภณ คำบุศย์
ผู้อำนวยการ
Anchalee EkThoChun
น.อ.หญิง อัชรี เอกโทชุน
รองผู้อำนวยการ
Damphawan Chaemchoi
น.อ.หญิง ดามพวรรณ แช่มช้อย
ประจำ ยศ.ทอ.ช่วยราชการ
กวพ.สบศ.ฯ
NO Name
น.อ.-
ประจำ ยศ.ทอ.ช่วยราชการ
กวพ.สบศ.ฯ
OnKamon KlangSathon
นางอรกมล กลางสาทร
พนักงานธุรการ ชั้น ๒
Naphat KaeWaphikDee
นาง นภัทร แก้วภักดี
พนักงานธุรการ ชั้น ๒

หน่วยขึ้นตรง

สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  created by  กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ.