:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ::
กองวิจัยและพัฒนา สบศ.บก.ยศ.ทอ.
(RESEARCH AND DEVELOPMENT DIVISION)

มีหน้าที่: วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล งานสถิติและวิเคราะห์ งานวิจัยและพัฒนา งานประกันคุณภาพการศึกษา ในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

แผนกประกันคุณภาพการศึกษา

 

Chongkon OnChanOm
น.ต.หญิง จงกล อ่อนจันทร์อม
หน.แผนก
WiYakon ThatSaWon
น.ต.วิยกร ทัศวร
รอง หน.แผนก
WiSut ChaiNet
ร.ต.วิสุทธิ์ ไชยเนตร
น.ประกันคุณภาพการศึกษา
ChaliTa KhamPhet
น.ส.ชลิตา ขำเพชร
จนท.ประกันคุณภาพการศึกษา
PhatthaRaSaya Omsin
น.ส.พัทรศยา ออมสิน
พนักงานธุรการ

สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  created by  กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ.