:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ::
กองวิจัยและพัฒนา สบศ.บก.ยศ.ทอ.
(RESEARCH AND DEVELOPMENT DIVISION)

มีหน้าที่: วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล งานสถิติและวิเคราะห์ งานวิจัยและพัฒนา งานประกันคุณภาพการศึกษา ในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

แผนกวิจัยและพัฒนา

 

Unknown
น.ท.-
หน.แผนก
Chinda ChanAmrung
น.ต.หญิง จินดา จันทร์อำรุง
รอง หน.แผนก
ThanaKrit KasemSan
ร.ต.ธนกฤต เกษมสันต์
น.วิจัยและพัฒนา
NiChaPha NueangNaiSa
จ.อ.หญิง ณิชาภา เนืองนัยสา
จนท.วิจัยและพัฒนา
Chaichana AtAm
จ.ต.ชัยชนะ อาจอ่ำ
จนท.วิจัยและพัฒนา

สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  created by  กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ.